Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov

Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov

Usposabljanje »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov«, ki ga izvaja Socialna zbornica Slovenije je nastalo v partnerskem odnosu s projektnimi partnerji Internationaler Bund Stuttgart, Nemčija, Hrvaškim rdečim križem,  Hrvaška, SOS Detsko selo Makedonija, Centerom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Gerontološkim raziskovalnim inštitutom, Slovenija v sklopu projekta Erasmus+.

Izobraževanje, ki je v pilotni izvedbi zastavljeno kot dvodnevni program usposabljanja bo v sklopu projekta izvedeno v treh državah, in sicer Nemčiji, Hrvaški in Sloveniji.

Glavni cilj usposabljanja je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju integracije migrantov in beguncev. Poudarek je na zagotavljanju dodatnih kompetenc s področja socialne integracije, kulturne mediacije in senzibilizacije, dela v skupnosti, izobraževanja, dela in zaposlovanja ter psihosocialne podpore in pomoči na področju integracije migrantov in beguncev.

Ciljna skupina so strokovni delavci, strokovni sodelavci, laiki in prostovoljci s področja socialnega varstva, mednarodne zaščite, izobraževanja, zdravstvenega varstva, javne  uprave, organizacij civilne družbe, zaposlovanja in pravosodja, ki že ali bodo še naprej sodelovali v integracijskih procesih migrantov in beguncev z različnih področij strokovnega delovanja.

Prispevek k celostnemu pristopu za uspešno integracijo migrantov je Faila Pašić Bišić oddala v sklopu Modula 3 na temo “Vloga lokalne skuponosti pri socialnem vključevanju migrantov”.