Zavod Abraham je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen leta 2012, s sedežem na Mestnem trgu 19 v Ljubljani. Glavni cilj Zavoda Abraham je razvoj interdisciplinarnega raziskovalnega dela na področjih družboslovja in humanistike, s ciljno usmeritvijo k človekovim pravicam, medkulturnemu in medverskemu dialogu treh največjih religij, krščanstva, islama in judaizma, ki so v javnosti poznane kot »abrahamske religije«.

Ime, ki ga nosi zavod i njegove aktivnosti so močno povezane z abrahamskim religijami in izzivi medverskega dialoga. V deželah, kjer je različna konfesionalnost močno prisotna in kjer ena ali druga verska skupnost predstavlja tudi ustrezno intelektualno, duhovno, teološko in tudi politično moč, je medverski dialog postal stalnica, ki ima politično konotacijo.

Merilo Zavoda je tako etično praktične narave, in ne samo teoretično teološke, saj se  pomembnost religij za družbo meri po njihovem prizadevanju za boj proti revščini, vojni, diskriminaciji vseh vrst, neenakem obravnavanju… Medverski dialog je tako možen, saj je njegov pragmatično-etični značaj sprejemljiv tudi za tiste, ki jih religija ne zanima. Tudi za sodobno družbo je obstoj in navzočnost religij v javnosti sprejemljiv predvsem pod vidikom njene socialno-etične navzočnosti.

Ukrepi za boj proti diskriminaciji, islamofobiji in družbeni marginalizaciji tako postajajo prioritetna naloga Zavoda Abraham. Obstajajo številne raziskave in poročila, ki preučujejo razpoložljive podatke in informacije o obsegu in naravi diskriminacije muslimanov in islamofobičnih incidentov. Zavod Abraham bo tovrstna dejanja spremljal, dokumentiral in o njih poročal.

Evropski voditelji si morajo bolj prizadevati za spodbujanje vsebinskega medkulturnega dialoga ter za učinkovitejši boj proti islamofobiji, rasni nestrpnosti, diskriminaciji in dvojnim merilom. Temeljna naloga Zavoda Abraham pa je okrepitev povezanosti z drugimi organizacijami, tako vladnimi kot nevladnimi, ki v svojem poslanstvu in viziji spoštujejo različnost, spodbujajo temeljne človekove pravice in jamčijo enake možnosti za vse.

Zavod Abraham v svojem delovanju spremlja odnos medijev in javno mnenje do vseh religij. Agresiven in neetičen odnos medijev do pripadnikov katerekoli religije je postal družbeno sprejemljiv in povsem normalen. Sovražni govor in medijski linč se opravičuje s svobodo govora, kljub temu, da prizadene vsakega posameznika ali skupino, ki pripada manjšinski etnični skupini. Zavod Abraham deluje skozi realizacijo znanstveno-raziskovalnih projektov, kratkoročnih tečajev in je usmerjen k pridobivanju znanja in kreiranju pozitivnega odnosa med ljudmi.

Cilji Zavoda Abraham so predvsem vzpostavitev konstruktivnega in vplivnega sodelovanja z znanstveno – raziskovalnimi institucijami, opolnomočenje kvalitetnega razvojnega kadra, ki ga odlikuje vrhunsko znanje in potencial za istovetnost v menedžmentu znanja in oblikovanju izobraževalnega sistema in vzgoje,  krepitev ozaveščenosti o pomembnosti medreligijskega in medkulturnega dialoga, religijskih ved, aktivnosti za preprečevanje sporov, izobraževanje za izgradnjo miru, promocija mirovnih in humanih odnosov.

 

Vrednote in principi delovanja Zavoda Abraham so:

 • verovanje v religijske in moralne vrednote
 • poudarek na vsebinski značaj skromnosti, solidarnosti z ljudstvom v družbenem življenju
 • spoštovanje verskega pluralizma
 • svoboda izražanja in znanstvenih in konstruktivnih mnenj
 • usmerjanje pozornosti na trenutne potrebe sogovornikov
 • povezanost, solidarnost in spoštovanje med člani zavoda
 • osredotočenost na strateško planiranje
 • fleksibilnost pri upravljanju strateškega plana

 

Strateški cilji Zavoda Abraham so:

 • pridobivanje pomembne vloge in avtoritete na področju religijskih ved
 • usposabljanje raziskovalnega, razvojnega, inovativnega in kvalitetnega kadra s področja različnih humanističnih ved
 • uporaba avtentičnih raziskovalnih standardov
 • konstruktivno in vplivno sodelovanje z raziskovalnimi institucijami
 • pridobitev podpore strokovne javnosti in vzpostavljanje dolgoročnega sodelovalnega odnosa s strokovno javnostjo.
 • nadgradnja v znanstveno-raziskovalni inštitut in sodelovanje v znanstveno-raziskovalnem področju.

 

afftar

 

books

 

Delovanje Zavoda Abraham zajema:

Izdajanje knjig in drugih publikacij
Različna kulturna izobraževanja
Raziskovalno delo
Organiziranje simpozijev, seminarjev in konferenc
Širjenje prostovoljske mreže
Knjižnica
Aktivnosti na področju družboslovja in humanistike

 

 

OSEBNA IZKAZNICA

Naziv
ZAVOD ABRAHAM/INSTITUTE ABRAHAM
Kulturni in izobraževalni zavod

Naslov: 
Mestni trg 19, SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU

Tel.: + 386 59 033 465

Fax.: + 386 59 033 465

Internet: www.abrahams.si

E-pošta: info@abrahams.si

Matična št.: 6185738000

ID št. za DDV: 45491488
 
Code of activity: P85.520
 
Transakcijski račun:
SI56 0204 5025 9985 605
Nova Ljubljanska banka dd. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520 Ljubljana
SWIFT LJBASI2X
IBAN SI56 0204 5025 9985 605